nicheCRM Planlarını Karşılaştırın – Detaylı

StandartProfesyonelKurumsalİstediğinizi SEÇİN

Güvenlik Alt Yapısı

Sınırsız Bölge Tanımlayabilme Tek BölgeTek Bölge
Sınırsız Profil Tanımlayabilme Tek ProfilTek Profil
Bölge Bazında Profil Yetkilendirme Tek BölgeTek Bölge
Profil Bazında Modül Yetkilendirme Tek ProfilTek Profil
Profil & Modül Bazında Ekle, Gör, Değiştir, Sil yetkilendirme Tek ProfilTek Profil

Kullanıcı Özellikleri

Kullanıcı tanımlayabilme
Kullanıcıyı Admin olarak tanımlayabilme
Kullanıcıya birden fazla Bölge bazında yetki vermek
Lisans gerektirmeyen Kaynak Kullanıcı tanımlama
Kullanıcıya detaylı Admin Giriş Yetkisi tanımlayabilme
Sisteme giriş Güvenlik Parametrelerinin tanımlanması
Fiyat listesine göre Ürün Fiyat Görme yetkisi
IP bazında CRM kullanma izni
Sadece kendi Aktiviteleri Görme yetkisi verebilme
Tüm Aktiviteleri Görme Yetkisi verebilme
Teklif Maliyeti Görebilme hakkı verebilme
Sadece kendi verilerini Analiz Etme hakkı verebilme
Tüm verileri Analiz Etme hakkı verebilme
Sadece kendi servis bilgilerini Görme Hakkı verebilime
Tüm servis bilgilerini Görme Hakkı verebilime
Listeleri Excele Alma yetkisi verebilme

Sistem

Reminder için Mail Hesabı tanımlayabilme
Reminder için SMS Hesabı tanımlayabilme
Ondalıklı Kısım için Sınır tanımlama
Reminder E-Posta için İmza tanımlayabilme
Hatırlatma-Uyarı tanımlama SMS-E-posta-Pop-Up
CRM Sistemi için Varsayılan Para Birimini set edebilme
CRM Sistemi için varsayılan KDV Oranı set edebilme
Aktivite giriş için Ofset Süresi belirleme
Fırsat Hatırlatma Ofset Süresi belirleme
Teklif Hatırlatma Ofset Süresi belirleme
Teklif Kar Marjı kontrolünü aktif pasif yapabilme
Teklif Kar Marjı tanımlayabilme
Sipariş Hatırlatma Ofset Süresi belirleme
Sipariş kalemi Soru ve Değerleri aktif pasif yapabilme
Teklif onay sistemini aktif pasif yapabilme
Sipariş onay sistemini aktif pasif yapabilme
Satın Alma onay sistemini aktif pasif yapabilme
Bireysel Müşteriler için IYS Entegrasyonu aktif pasif yapabilme
Müşteriye Vaka için E-Posta gönderebilme
Müşteriye Vaka için SMS gönderebilme
Servis Ekibine Vaka için E-Posta gönderebilme
Servis Ekibine Vaka için SMS gönderebilme
ERP & 3. Parti uygulamadan veri çekebilme için tanımlama

Ürün Alt Yapısı

Çoklu sınırsız Fiyat Listesi tanımlama
Çoklu sınırsız Para Birimi tanımlama
Çoklu sınırsız Ölçü Birimi tanımlama
Çoklu sınırsız Ürün Bazlı Ölçü tanımlama
Sınırsız Ürün Tipi tanımlama
Stok ürünü Aile tanımları
Stok ürünü Grup tanımları
Stok ürünü Alt Grup tanımları
Ana ürün Opsiyon eşleştirmesi
Ana ürün Zıt Opsiyon eşleştirmesi
Ürün aile,grup,alt grup bazında fiyat güncelleme

Stok Kartı Alt Yapısı

Hızlı stok kartı ekleme
Detaylı stok kartı tanımlama
Ana ürün tanımlayabilme
Yedek Parça ürün tanımlayabilme
Opsiyon ürün taımlayabilme
Ürün fiyatında Ondalık Ayarı yapabilme
Max İndirim Oranı tanımlayabilme
Stok bazlı Prim Oranı belirleme
Stok bazlı ihracat parametrelerini tanımlama
Sınırsız Fiyat listesi, Para birimi, Ölçü bazında Fiyat tanımlama
Stok resmi ekleme
Stok teknik Dokümanı ekleme
Stok kartı bazında Soru tanımlayabilme
Stok kartına sayısal yada alfanümerik Alan tanımlayabilme
Reçete bazlı stok kartı Satış Fiyatlarının güncelleme
Reçete bazlı stok kartı Alış Fiyatlarının güncelleme
Stok bazlı Kar Oranı analizi

Import / Export

Ürünlerin excelden import edebilme
Potansiyel müşteri bilgilerini excelden import edebilme
Müşteri bilgilerini excelden import edebilme
Ürün fiyatlarının excel olarak export edilmesi
Ürün fiyatlarının import edilerek güncellenmesi

Potansiyel Müşteri Yönetimi

Hızlı Potansiyel Firma girişi
Hızlı Potansiyel Firma girerken var olan mevcut kayıt için ikaz sistemi
Detaylı Potansiyel Firma yönetimi
Detaylı Potansiyel Kişi yönetimi
Potansiyel Firma sürecini tanımlayabilme
Potansiyel Firma aşama bazında süreç yönetimi yapabilme
Potansiyel müşteri süreç önerisi tanımlayabilme
Potansiyel Firmaları filtre kriterlerine göre listeleyebilme
Potansiyel Firma listesini yetki kapsamında excel olarak dışarı aktarabilme
Potansiyel Firmanın kayıt ve güncelleme detayını görebilme
Potansiyel Kişinin kayıt ve güncelleme detayını görebilme
Sınırsız İş, Cep, Fax vs. firmaya & kişiye özel Telefon ekleyebilme
Sınırsız İş, Sevk Fatura vs. firmaya & kişiye özel Adres ekleyebilme
Adres bilgisini harita üzerinde işaretleyebilme
Adres bilgisi için harita için öneri alabilme
Potansiyel Firmaların Harita üzerindeki dağılımı
Sınırsız Potansiyel Firma & Potansiyel Kişiye Not girebilme

Müşteri Yönetimi

Hızlı Firma Girişi
Hızlı Firma girerken var olan mevcut kayıt için ikaz sistemi
Detaylı Firma yönetimi
Detaylı Kişi yönetimi
Firmaları filtre kriterlerine göre listeleyebilme
Firma listesini yetki kapsamında excel olarak dışarı aktarabilme
Firmanın kayıt ve güncelleme detayını görebilme
Kişinin kayıt ve güncelleme detayını görebilme
Sınırsız İş, Cep, Fax vs. firmaya & kişiye özel Telefon ekleyebilme
Sınırsız İş, Sevk Fatura vs. firmaya & kişiye özel Adres ekleyebilme
Adres bilgisini harita üzerinde işaretleyebilme
Adres bilgisi için harita için öneri alabilme
Firmaların Harita üzerindeki dağılımı
Sınırsız Firma & Kişiye Not girebilme

Satış Aktivite Yönetimi

Müşteri ile yapılan aktivitelerin yönetimi
Sınırsız Aktivite Tipi tanımlayabilme
Akitivite Tipine göre renklendirebilme
Aktivite Tipi bazında Takvimde göster/gösterme yetikisi verebilme
Aktivite Tipi bazında Görev Listesinde göster/gösterme yetikisi verebilme
Birden fazla Kişi & Satış Temsilcisi ile aktivite tanımlayabilme
Satış Temsilci bazında açık olan Aktivite Listesi ve Renk bazında ikaz sistemi
Kapanmamış olan müşteri Satış Aktivite Listesi
Çeşitli kriterlere göre filtreleyebilme
Yetki kapsamında diğer personelin aktivitelerin analiz edebilme
Satış Aktivite Listesini excel olarak dışarı aktarabilme
Satış Akitivite girişi için ofset tanımlayabilme
Tekrarlanan Satış Aktivitelerini otomatik tanımlayabilme
Potansiyel Firma & Kişi bazında ilgilendiği ürünleri tanımlayabilme
İlgilendiği Ürünler bazında Aday Müşteri analizi
Firma & Kişi bazında ilgilendiği ürünleri tanımlayabilme
İlgilendiği Ürünler bazında Müşteri analizi

Takvim Yönetimi

Takvim Yönetimi
Günlük, haftalık, aylık Satış Planı yapabilme
Satış Faaliyetlerini liste olarak görüntüleyebilme
Takvim üzerinden Satış Aktivite girişi
Takvim üzerinde sürükle bırak ile Satış Planını dizayn edebilme
Takvimi PDF olarak export edebilme
Takvim üzerinden Satış Temsilcileri bazında detaylı Filtreleme yapabilme
Aktivite tipine göre Takvimi renklendirebilme
Takvim üzerinde biten ve bitmeyen Satış Aktiviteleri görebilme

Doküman Yönetimi

Sınırsız Doküman Tipi belirleyebilme
Doküman arama için keyword tanımlayabilme
Potansiyel Firma / Firma / Doküman nezdinde doküman arayabilme
Dokümana geçerlilik tarihi belirleyebilme
Tüm varlıkların altına doküman ekleyebilme
Tüm varlıkların altına eklenmiş dokümanları tek tıkla görebilme
Dokümanları görebilme & bilgisayara indirebilme özelliği
Dokümanları bir algoritma temelinde ağaç yapısı şeklinde saklayabilme
Aynı dokümanın eklenmesi durumunda mevcut dokümanın korunması

Satış Fırsatları Yönetimi

Çoklu para birimi ile çalışabilme
Çoklu fiyat listesi ile çalışabilme
Bir fırsatta farklı para birimlerini kullanabilme
Sınırsız fiyat liste şablonu tasarlayabilme
Her fiyat liste şablonu için Türkçe, İngilizçe olarak hazırlayabilme
Fiyat Liste şablonlarınızı hem word olarak hemde PDF olarak oluşturabilme
Sınırsız Fırsat Tipi oluşturabilme
Satış Fırsatı tahmini Bütçe tanımı yapabilme
Satış Fırsatı olma olasılığı tanımı yapabilme
Satış Fırsatı bütçe ve olma olasılığına göre satış analizleri yapabilme
Satış Fırsatı detaylarının tanımlayabilme
Satış Fırsatı süreci tanımlayabilme
Satış Fırsatını aşama bazında süreç yönetimi yapabilme
Satış Fırsatına özel süreç aşama bazlı analiz yapabilme
Satış Fırsatı süreç önerisi tanımlayabilme
Satış Fırsatına ait ürünlerin adet, fiyat bazında tanımlayabilme
Satış Fırsatı karşısındaki Rakip Firma ya da Firmaları tanımlayabilme
Satış Fırsatı karşısındaki Rakip firma ürün ve fiyatları tanımlayabilme
Sınırsız Satış Fırsatı bazında Doküman ekleyebilme
Sınırsız Satış Fırsat bazında Not ekleyebilme
Satış Fırsatını Harita bazında işaretleyebilme
Satış Fırsatı bazında Satış Aktivite takibi yapabilme
Satış Fırsat Tipi bazında Fiyat Listesi Çıktısı tasarlayabilme
Fiyat Listesini tek tıkla müşteriye gönderebilme
Müşteriye gidecek olan Fiyat listesinin E-Posta şablonunu tanımlayabilme
Satış Fırsatını tek tıkla Teklife çevirebilme
Satış Fırsatına ait birden fazla Teklif hazırlayabilme
Satış Fırsatına ait birden fazla Sipariş ekleyebilme
Satış Fırsatı kalem bazında aşama takibi yapabilme
Satış Fırsatı kalem bazında Özel Resim ekleyebilme
Satış Fırsatlarını çeşitli kriterlere filtreme yapabilme, listeyebilme
Satış Fırsat listelerini yetki kapsamında Excel olarak dışarıya aktarabilme

Teklif Yönetimi

   Teklif Temel Özellik

    Çoklu Para Birimi ile çalışabilme
    Çoklu Fiyat Listesi ile çalışabilme
    Bir teklifte Farklı Para Birimlerini kullanabilme
    Referans Numarası bazında teklif takibi yapabilme
    Teklifi Klonlayabilme
    Teklifi sınırsız Revize edebilme
    Revize teklif Kilitleme ve sadece Görünütleme hakkı verme
    Teklifi tek tıkla Siparişe Dönüştürebilme
    Farklı bir doviz cinsi ile hazırlanmış teklifi anında TL'ye çevirebilme
    TL'ye çevrilmiş teklifte hem doviz cinsi bazında hem de TL bazında görebilme
    Teklif uyarı sistemi
    Merkez bankasından otomatik kur çekme özelliği
    Merkez bankası dışında istediğiniz bir kur ile çalışabilme imkanı
    Teklife otomatik Opsiyon Ürün Ekleme özelliği

   Teklif Parametre Yönetimi

    Teklif Kar Marjı kontrol edebilme
    Teklif Kar Marjı tanımlayabilme
    Teklif hatırlatma Ofset tanımlayabilme

   Teklif Süreci Yönetimi

    Teklif Süreci tanımlayabilme
    Teklifi aşama bazında Süreç Yönetimi yapabilme
    Teklif kalemi bazında Aşama Takibi yapabilme
    Teklifi Süreç Önerisi tanımlayabilme
    Teklife özel Süreç aşama bazlı Analiz yapabilme

   Teklif İndirim Fonksiyonu

    Teklifte satır bazında ayrı ayrı indirim yapabilme
    Teklifte toplam bazında indirim yapabilme
    Satır bazında ister oran ister tutar indirimi uygulayabilme
    Fiyat belirleyerek iskonto ve iskonto tutarının otomatik hesaplama

   Alternatif Teklif Yönetimi

    Aynı teklif içinde Sınırsız Alternatif Teklif oluşturabilme
    Alternatif Tekliflerin ayrı ayrı bütçesini görebilme
    Alternatif teklifleri anında Siparişe Çevirme
    Teklif çıktısına Alternatif eklenen ürünleri ayrı tablolarda gösterebilme
    Alternatif tekliflerde ayrı ayrı satır bazında ya da toplam bazında indirim yapabilme

   Teklif Kalem Ekleme

    Teklife detaylı Teker Teker ürün ekleme özelliği
    Teklife Toplu Olarak ürün ekleyebilme özelliği
    Teklife ürün eklerken daha önceden teklif edilen Fiyatların Analizini anında görebilme
    Teklife ürün eklerken ürünün depodaki Stok Durumunu anında görebilme
    Teklif kalem bazlı teklif çıktısında gözükmesini istediğiniz Özel Açıklama ekleyebilme
    Teklife ürün eklediğinizde Teklif Toplamına Dahil Etme ya da Etmeme özelliği
    Teklife ürün eklendiğinde ürüne ait Tedarikçi Tanımlayabilme
    Teklife ürün eklendiğinde ürüne ait Termin Tarihi ve Teslimat Bilgisi tanımlayabilme
    Teklif ürün eklendiğinde ürün bazında GTIP No Tanımlayabilme ya da Otomatik Getirebilme
    Teklif kalemine Özel Resim ekleyebilme
    Teklif kalemlerinde Faz kodu ve Faz açıklaması sayesinde teklite grup bazlı toplama yapabilme

   Teklif Detay Yönetimi

    Teklife özel sınırsız Not girebilme
    Teklife özel sınırsız Doküman ekleyebilme
    Sınırsız teklife Ödeme Kalemlerinin detaylarının girilmesi
    Sınırsız teklife Masraf kalemlerinin detaylarının girilmesi
    Teklif için yapılan müşteri Aktivitelerin takip edebilme
    Teklif için sınırsız Özel Not tanımlayabilme ve çıktıda kullanabilme
    Yükleme, Ödeme, Banka, Fatura vs.. Detaylarını tanımlayabilme
    Teklifin olma olasılığına göre filtreleme yapabilme
    Teklif kaybetme detayını girebilme ve analizi

   Kiralama teklifi hazıryalabilme

    Kiralama teklifi hazıryalabilme

   Teklif Çıktı Yönetimi

    Sınırsız Teklif Tipi oluşturabilirsiniz
    Sınırsız Teklif Şablonu tasarlayabilme
    Her teklifi şablonu için Türkçe, İngilizçe olarak hazırlayabilme
    Teklif şablonlarınızı hem word olarak hemde PDF olarak oluşturabilme
    Sınırsız Proforma Şablonu tasarlayabilme
    Her proforma şablonu için Türkçe, İngilizçe olarak hazırlayabilme
    Proforma şablonlarınızı hem word olarak hemde PDF olarak oluşturabilme
    Proforma için Leasing firma tanımlayabilme ve özel proforma çıktısı alabilme
    Teklif ve Proforma çıktılarında Resim gösterebilme
    Teklif ve Proforma çıktılarında Teknik Doküman ekleyebilme

   Teklif Maliyet Yönetimi

    Teklife eklenen ürün bazında alış maliyetini tanımlayabilme
    Teklife eklenen ürüne ait alış maliyetini otomatik gelmesini sağlayabilme
    Kalem bazında Kar tutarınızı ve kar oranınızı anında görebilme
    Teklifin Toplam Maliyetini görebilme
    Teklifin Toplam Maliyetini teklif kalemi bazında analiz edebilme
    Teklifin Toplam Maliyetini stok kartı alış maliyeti bazında analiz edebilme
CRM projenizin şirkette daha verimli kullanmak için
Ek Hizmetlerimizden Faydalanabilirsiniz
Eğer daha kısa sürede projenizde başarı elde etmek istiyorsanız eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizden faydalanın.
nicheCRM Türkiyenin En Kapsamlı CRM Yazılımı